Đăng nhập

User name

Password

Xu 0
Điểm
EXP
  • Thông báo:Bạn đang chơi các game được phát triển bởi GoHooH.CoM 
. 1, bạn có điểm!Cách kiếm điểm
Game Loading ...

Hướng dẫn chơi game Báo hồng 

Di chuyển chuột tới các ảnh của báo hồng để ghi điểm. Kết thúc game click vào nút bên trên để lưu điểm.
Khi chơi game nhớ lưu điểm nhé:)

Bình luận


Có thể nhập 100 ký tự

Hãy chia sẻ với bạn bè

Copy link này để chia sẻ cho bạn bè

Chia sẻ bởi các phương tiện khác:

Mỗi lời mời thành công bạn được 10 điểm,Nhấn vào đây để mời bạn bè của bạn!

Một dịch vụ của